Loading

WATER TREATMENT TECHNOLOGY

1316 Views

ION EXCHANGE CORPORATE FLYER

 

Saigon Industrial Service has been cooperating with leading corporations and companies in Vietnam and in the world in the field of clean water treatment. One of them is Ion Exchange Company of India. With experience in installing and supplying products to more than 50 factories in major industry in Thailand and more than 300 factories in Southeast Asia, Ion Exchange Co.

 

Ion Exchange operates worldwide and provides EPC services to major worldwide companies such as Alstom, MHI, Marubeni, JGC, Kawasaki, Technip, Toyo, Jaako Poyry, Snamprogeti,.... In Thailand, Ion Exchange has supplied products for water treatment projects of Siam Cement Group, Advance Agro, Mercedes Benz, General Motors, Mitr Pholi... This is testament to strong engineering and background. Ion Exchange project management platform.

 

ION EXCHANGE CORPORATE FLYER

Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn đã và đang hợp tác cùng với các tập đoàn và công ty hàng đầu Việt Nam và trên thế giới trong lĩnh vực xử lý nước sạch. Một trong số đó là Công ty Ion Exchange của Ấn Độ.Với kinh nghiệm lắp đặt và cung cấp sản phẩm cho hơn 50 nhà máy trong ngành công nghiệp lớn ở Thái Lan và hơn 300 nhà máy ở khu vực Đông Nam Á, Ion Exchange là một trong rất ít công ty có đầy đủ các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực quản lý môi trường nước và xử lý nước , xử lý nước thải và hóa chất đặc biệt.

 

Ion Exchange hoạt động trên toàn thế giới và cung cấp dịch vụ EPC cho các công ty lớn trên toàn thế giới như Alstom, MHI, Marubeni, JGC, Kawasaki, Technip, Toyo, Jaako Poyry, Snamprogeti, …. Ở Thái Lan, Ion Exchange đã cung cấp sản phẩm cho các dự án xử lý nước của Tập đoàn Siam Cement, Advance Agro, Mercedes Benz, General Motors, Mitr Pholi... Điều này là minh chứng cho kỹ thuật mạnh mẽ và nền tảng quản lý dự án của Ion Exchange.

 

 

Other news


SIS CAN UNDERTAKE EPC CONTRACTS

SIS CAN UNDERTAKE EPC CONTRACTS

EPC service (general contractor) of Saigon Industrial Service Company provides throughout the investment project formulation, technical design, ...

BIOMASS ELECTRICITY

BIOMASS ELECTRICITY

Biomass power generation is more and more popular because of its high energy efficiency, environmental protection and other advantages. This is a ...

THERMAL POWER USE NATURAL GAS

THERMAL POWER USE NATURAL GAS

Liquefied natural gas power remains an important part of Vietnam's energy transition story. Investors continuously show a strong interest in this ...

SOLAR FARM

SOLAR FARM

EPC service (general contractor) of solar power projects (solar farm, rooftop, ..) of Saigon Industrial Servive Company (abbreviated as SIS) provides ...

TIDAL ENERGY

TIDAL ENERGY

Many countries in the world have used energy from the sea. Currently, about 100 companies worldwide are working on converting energy from the ocean ...

OUR PARTNERS AND CUSTOMERS
Về đầu trang