Loading

Solar Farm

1532 Views

EPC (tổng thầu) dự án điện mặt trời (trang trại năng lượng mặt trời, sân thượng, ..) của Công ty Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn (viết tắt là SIS) cung cấp trong suốt quá trình lập dự án đầu tư (xem phần giám sát, tính toán chi phí, điểm hoàn vốn, ...), thiết kế kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời, cung cấp thiết bị cho hệ thống, thi công, chạy thử và vận hành thử nghiệm cho đến khi chủ đầu tư bàn giao trọn gói. Các loại hợp đồng tổng thầu EPC năng lượng mặt trời như sau

Thi công dự án Solar Farm

1. Hợp đồng chìa khóa trao tay: Lập dự án đầu tư xây dựng - Thiết kế - Cung cấp vật tư thiết bị - Xây dựng công trình.

2. Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt và chạy thử.

3. Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng công trình (bao gồm các hạng mục khác) và chạy thử.

Chúng tôi thực hiện các dự án điện mặt trời chìa khóa trao tay, và các hợp đồng từng phần cho các hạng mục khác.

Dịch vụ trong gói thầu điện mặt trời:

Ngoài việc cung cấp dịch vụ tổng thầu EPC cho các dự án điện mặt trời, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ riêng lẻ trong dự án bao gồm:

1. Thiết kế hệ thống điện mặt trời: Dịch vụ thiết kế cung cấp chuyên môn kỹ thuật để cải thiện và tối ưu hóa từ thiết kế hệ thống, giảm lãng phí và tối ưu hóa đầu ra của hệ thống.

2. Cung cấp thiết bị cho các dự án điện mặt trời: SIS cung cấp tất cả các thiết bị liên quan đến hệ thống như panel, biến tần, chân đế, cáp điện, máy biến áp, ... và các phụ kiện cho toàn bộ công trình. Các thiết bị có chất lượng cao, được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng trong ngành. Bảo hành và hậu mãi chu đáo.

 3. Xây dựng các dự án điện mặt trời Dịch vụ xây dựng của SIS bao gồm tất cả các hạng mục phục vụ dự án như: Thi công lắp đặt tủ điện, biến tần, thi công điện, chống sét, biến áp, khung, hàng rào, nhà điều hành, ...

 4. Dịch vụ bảo trì hệ thống điện mặt trời Bảo trì hệ thống điện mặt trời là công việc quan trọng trong nhiệm vụ tăng hiệu suất chuyển đổi quang năng thành điện năng. Chúng tôi cung cấp nhân công trực tiếp và thiết bị để duy trì hệ thống trong suốt quá trình hoạt động.


Engineering - Procurement and Construction (EPC)

EPC service (general contractor) of solar power projects (solar farm, rooftop, ..) of Saigon Industrial Servive Company (abbreviated as SIS) provides throughout the investment project formulation (see monitoring, cost calculation, payback point, ...), technical design of solar system, supply of equipment for the system, construction, test run and test operation until the package handover investor.

The types of solar EPC general contractor contracts are as follows

1. Turn-key Contract: Setting up a project of construction investment - Designing - Supplying materials and equipment - Construction of works.

2. Contract design, equipment supply, installation and test run.

3. Design contract, equipment supply, construction work (including other items) and test run.

We execute solar power turnkey projects, and partial contracts for other categories.

Services in solar power bidding package:

In addition to providing EPC general contractor services for solar power projects, we also provide individual services in the project including:

1. Design of solar power system

Design services provide technical expertise to improve and optimize from system design, reduce waste and optimize system output.

2. Provide equipment for solar power projects: SIS provides all equipment related to the system such as panels, inverters, brackets, electrical cables, transformers, ... and accessories for the whole project. The equipment is of high quality, imported from famous brands in the industry. Warranty and attentive after-sales.

3. Construction of solar power projects: SIS's construction services include all items serving the project such as: Construction and installation of panels, inverters, electrical construction, lightning protection, transformers, frames, fences, building operator, ...

4. Solar power system maintenance service: Solar power system maintenance is an important job in the task of increasing the efficiency of converting solar energy into electricity. We provide direct-labor and equipment to maintain the system throughout the operation.

Renewable Energy

 

Other news


SIS CAN UNDERTAKE EPC CONTRACTS

SIS CAN UNDERTAKE EPC CONTRACTS

EPC service (general contractor) of Saigon Industrial Service Company provides throughout the investment project formulation, technical design, ...

BIOMASS ELECTRICITY

BIOMASS ELECTRICITY

Biomass power generation is more and more popular because of its high energy efficiency, environmental protection and other advantages. This is a ...

THERMAL POWER USE NATURAL GAS

THERMAL POWER USE NATURAL GAS

Liquefied natural gas power remains an important part of Vietnam's energy transition story. Investors continuously show a strong interest in this ...

WATER TREATMENT TECHNOLOGY

WATER TREATMENT TECHNOLOGY

Saigon Industrial Service has been cooperating with leading corporations and companies in Vietnam and in the world in the field of clean water ...

TIDAL ENERGY

TIDAL ENERGY

Many countries in the world have used energy from the sea. Currently, about 100 companies worldwide are working on converting energy from the ocean ...

OUR PARTNERS AND CUSTOMERS
Về đầu trang