Loading

VALVE REPAIR

2395 Views

VALVE REPAIR

With a team of leaders and employees with more than 10 years of experience in the industry of supplying, installing, processing, maintaining and repairing valves and associated equipment in the oil and gas and energy industries, combined with Equipped workshops with a full range of certified tools, testing machines for machining, manufacturing, maintaining and repairing electrical and mechanical equipment with high reliability and accuracy, we are confident that we can provides Service packages for maintenance and repair of valves for any type of industrial valve with:

 • Affordability;
 • Save time;
 • Ensuring service quality according to international standards.

As an authorized representative from reputable and famous service providers around the world such as 3X-ENGINEERING, we can bring the best services to our customers without going through any middlemen.

Field: All type of industrial valves.

Partner:

 • Vietnam: Petro Vietnam, Binh Son Refinery, PVGas, PTSC-M & C;
 • International: Alco valve, VESL, MSD, MT Valve, Hyundai Valve, Cartec Sealing & Gasket.

Customers: Intel, Petro Vietnam, PTSC-MC, Binh Son Refinery, Mecong Energy.

 

Certifications:

 • Certificate of Combined cycle & Gas turbine operation Principle from Innogy England.
 • Certificate of Electrical and Instrument from Conventional Power Generation, Korean Electric Power Corporation.
 • Certificate of DCS system and Simadyn Controller from Siemens University.
 • Certificate of PLC (Omron, Allen Bradley, Siemens)
 • Certificate of Industrial Networks: As-Interface & Profibus.
 • Certificate of Reliability-centered Maintenance.
 • Certificate of Managing time for effectiveness
 • Certificate of shutdown or turnaround management
 • Certificate of LDC selective plating and 3X Engineering
 • English skill. Upper Intermediate level ( By Apollo and British Council Center )
 • Attended a lot of HSE, First Aid and Advanced Fire Team member training

 

Valve repair 1

 

SỬA CHỮA VAN

Với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành cung cấp, lắp đặt, gia công, bảo trì, sửa chữa van và các thiết bị kèm theo trong ngành dầu khí và năng lượng, kết hợp với nhà xưởng được trang bị đầy đủ các công cụ được chứng nhận, máy kiểm tra để gia công, sản xuất, bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện và cơ khí với độ tin cậy và độ chính xác cao, chúng tôi tự tin có thể cung cấp Các gói dịch vụ bảo trì, sửa chữa van cho bất kỳ loại van công nghiệp nào với:

 • Chi phí hợp lý;
 • Tiết kiệm thời gian;
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Là đại diện được nhận ủy thác từ các nhà cung cấp dịch vụ uy tín và nổi tiếng trên khắp thế giới như 3X-ENGINEERING, chúng tôi có thể mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng mà không cần thông qua bất kỳ trung gian nào.

Lĩnh vực hoạt động: Tất cả các loại van công nghiệp.

Đối tác:

 • Việt Nam: Petro Vietnam, Binh Son Refinery, PVGas, PTSC-M & C;
 • Quốc tế: Alco van, VESL, MSD, MT Valve, Huyndai Valve, Cartec Sealing & Gasket.

Khách hàng: Intel, Petro Vietnam, PTSC-MC, Binh Son Refinery, Mecong Energy.

 

Valve repair 2

 

Other news


ON-LINE LEAK SEALING

ON-LINE LEAK SEALING

We are the exclusive company in Vietnam authorized to provide the Under pressure on line leak sealing service of PETROSEAL company

TURBINE REPAIR

TURBINE REPAIR

With more than 10 years of experience of experts in the field of maintenance and operation of power plants, SIS provides overhaul services for power ...

ON-LINE SAFETY VALVES TESTING

ON-LINE SAFETY VALVES TESTING

We provide the On-line safety valves testing service with advantages

THE VIBRATION MONITORING SYSTEM

THE VIBRATION MONITORING SYSTEM

VMS is a vibration precision monitoring system for turbines and major rotating equipment. By monitoring the status of major facilities in power ...

OUR PARTNERS AND CUSTOMERS
Về đầu trang