Loading

PETROSEAL TRAINING COURSE 2023

1617 Views

PETROSEAL TRAINING COURSE 2023

On March 28th, 2023, SIS has collaborated with Petroseal to initiate an extensive training course. The goal of this training course is to improve the ability to handle On-line leak sealing, especially the ability to plan, assign and coordinate the team when dealing with incidents. The training course is a combination of classroom theories and live demo (emulator device).

At the end of the training session, the trainees were able to:

  • Become a trainer to handle On-line leak sealing to be certified by Petroseal (just some trainees).
  • Prepare preliminary drawings (proper study) of the site to send reports to Petroseal, accurately read information from drawings provided by Petroseal and design clamps or similar designs by yourself.
  • Understand how to use and maintain equipments, tools and compounds used for handling On-line leak sealing.
  • Mastering the implementation of methods of handling On-line leak sealing.

Learn planning, assignment and team coordination skills to be able to become the leader of the handling On-line leak sealing teams.

Theory classroom
Theory classroom
Theory test
Theory test

 

KHÓA ĐÀO TẠO CỦA PETROSEAL NĂM 2023

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, SIS đã hợp tác với Petroseal để triển khai một khóa đào tạo chuyên sâu. Mục tiêu của khóa đào tạo này là nhằm nâng cao khả năng Xử lý rò rỉ trên đường ống đang vận hành, đặc biệt là khả năng lập kế hoạch, phân công và phối hợp nhóm khi xử lý sự cố. Khóa có phối hợp cả lý thuyết trong lớp học với thử nghiệm thực tế (thiết bị giả lập).

Kết thúc buổi huấn luyện, các học viên đã có thể:

  • Trở thành người đào tạo học viên thực hiện Xử lý rò rỉ trên đường ống đang vận hành để được cấp chứng chỉ bởi Petroseal (chỉ vài người).
  • Lập bản vẽ sơ bộ hiện trường để gửi báo cáo cho Petroseal, đọc chính xác thông tin từ bản vẽ do Petroseal cung cấp và tự thiết kế clamp hoặc các thiết kế tương tự.
  • Nắm rõ cách sử dụng và bảo quản các thiết bị, dụng cụ, compound dùng cho việc Xử lý rò rỉ trên đường ống đang vận hành.
  • Nắm vững cách thực hiện các phương pháp Xử lý rò rỉ trên đường ống đang vận hành.

Học được kỹ năng lập kế hoạch, phân công và phối hợp nhóm để có thể trở thành trưởng nhóm Xử lý rò rỉ trên đường ống đang vận hành.

Practical classroom
Practical classroom
Practical test
Practical test
End of training course
End of training course

 

Other news


NEW WORKSHOP IN PHU MY TOWN

NEW WORKSHOP IN PHU MY TOWN

In order to improve the maintenance capacity as well as expand the field of operation, Saigon Industrial Service have started the construction of a ...

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ RÁC THÀNH ĐIỆN NĂNG

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ RÁC THÀNH ĐIỆN NĂNG

Xử lý rác là vấn đề quan trọng và nan giải không những ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, các quốc gia làm ...

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM ĐỨNG TOP ĐẦU TRONG SỐ CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM ĐỨNG TOP ĐẦU TRONG SỐ CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI

Australia đứng đầu chỉ số, với 89% công suất đang được xây dựng là điện gió, điện mặt trời, hoặc điện sinh ...

Những

Những "siêu dự án" LNG tỷ đô sẽ được khởi công trong năm 2021

Với tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD và quy mô hàng nghìn MW, các dự án điện khí này kỳ vọng sẽ góp phần phát triển ...

VAN CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ ?

VAN CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ ?

Van công nghiệp là gì?

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU RÀ SOÁT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU RÀ SOÁT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI

Ngay từ tháng đầu năm 2021, EVN đã phải xây dựng và thực hiện phương án cắt giảm nguồn điện mặt trời, cũng như ...

OUR PARTNERS AND CUSTOMERS
Về đầu trang