Loading

CONTAINER FILTERS SEA WATER INTO DRINKABLE WATER

Hệ thống xử lý nước bao gồm mô-đun siêu lọc, thẩm thấu ngược và ozon hóa được sử dụng kết hợp cùng nhau, tùy thuộc vào chất lượng nước đầu vào cần xử lý. Hệ thống được thiết kế để sản xuất 2000 lít mỗi giờ từ nước mặt hoặc nước lợ các nguồn như nước ngầm có Tổng chất rắn hòa tan (TDS) cao tới 2000 mg / l. nước uống sau khi lọc đạt tiêu chuẩn IS 10500.

Công nghệ Siêu lọc (Ultrafiltration): hay còn gọi là màng siêu lọc sợi rỗng thẩm thấu màng lọc này loại bỏ tất cả các tạp chất không hòa tan bao gồm cả chất rắn lơ lửng,tạp chất dạng keo, vi khuẩn và vi rút và một lượng lớn số lượng các hợp chất hữu cơ như thuốc trừ sâu và chất tẩy rửa.

Thẩm thấu ngược (Reverse osmosis): là một quy trình công nghệ dùng để sản xuất nước sạch cho dân dụng. một quá trình lọc nước sử dụng một màng thấm để loại bỏ tạp chất hòa tan (muối) từ nước lợ để tạo ra nước uống có lượng muối hòa tan thấp. Công nghệ này phù hợp với các khu vực hạn hán.

Ozon hóa: Sử dụng khí ozon để khử trùng diệt các vi khuẩn và vi-rút đang ở trạng thái “ngủ”

Ưu điểm: Hệ thống được thiết kế tiện lợi, cơ động và chủ động cung cấp nước uống đến khu vực cần hỗ trợ. Hệ thống được thiết kế trong thùng container và gắn trên xe tải, nó có thể dễ dàng và nhanh chóng được di chuyển đến các vị trí khó.

+  Không phụ thuộc vào nguồn điện sẵn có. Nó có thể cũng hoạt động trên một máy phát điện chạy dầu. Chính vì vậy hệ thống xử lý nước di động có thể là hoạt động ở những nơi có nguồn cung cấp điện hoặc bị gián đoạn bởi thảm họa và ở những nơi xa xôi, vùng sâu vùng xa không có điện.

+ Tính thích nghi cao và đáp ứng với nhiều điều kiện môi trường.

 

A water treatment system consisting of an ultrafiltration, reverse osmosis and ozonation module are used in combination, depending on the quality of the incoming water to be treated. The system is designed to produce 2000 liters per hour from surface water or brackish water sources such as groundwater with Total Dissolved Solids (TDS) as high as 2000 mg/l. Drinking water after filtration meets IS 10500 standard.

Ultrafiltration technology (Ultrafiltration): also known as hollow fiber ultrafiltration membrane, this membrane filter removes all insoluble impurities including suspended solids, colloidal impurities, bacteria and viruses. and large quantities of organic compounds such as pesticides and detergents.

Reverse osmosis: is a technological process used to produce clean water for civil use. a water purification process that uses a permeable membrane to remove dissolved impurities (salts) from brackish water to produce drinking water with low dissolved salts. This technology is suitable for drought areas.

Ozonation: Using ozone gas to disinfect bacteria and viruses that are in a "sleeping" state.

Advantages: The system is designed to be convenient, mobile and proactive in providing drinking water to the area in need of support. The system is designed in a container and mounted on a truck, it can easily and quickly be moved to difficult locations.

+ Does not depend on available power source. It can also work on a diesel generator. Therefore, portable water treatment systems can be operated in places where electricity supply is available or interrupted by disasters and in remote, remote areas without electricity.

+ Highly adaptable and responsive to many environmental conditions

 

OUR PARTNERS AND CUSTOMERS
Về đầu trang