Loading

THIẾT BỊ VAN CÔNG NGHIỆP

Chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc sửa chữa các loại van và cung cấp các loại van công nghiệp cho những khác hàng lớn như nhà máy điện, giàn khoan trên biển.

Sản phẩm đa dạng, chất lượng và đặc biệt có đội ngũ kỹ thuật chất lượng từ các nhà máy điện chuyên về thiết bị công nghiệp đặc biệt là Van.

Chúng tôi cung cấp những thiết bị và giải pháp cho hệ thống đường ống (piping systerm): giải pháp rò rĩ, giải pháp đo lường, giải pháp về van công nghiệp. 

Đối với van, chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn cung cấp dịch vụ sửa chữa van.

+ Chất lượng, đa dạng sản phẩm.

+ Chi phí hợp lý phù hợp với ứng dụng và tài chính khách hàng.

+ Đội ngũ kỹ thuật với tay nghề cao từ nhà máy điện.

+ Có kinh nghiệm hơn 10 năm về Van và thiết bị công nghiệp.

Liên hệ tư vấn và báo giá:

Số điện thoại: 84-28-35178080

Email: sales@saigonservice.vn

 

We have more than 10 years of experience in valve repair and supply industrial valves to large customers such as power plants, offshore drilling rigs.

Products are diverse, quality and especially have a quality technical team from power plants specializing in industrial equipment, especially Valves.

We provide equipment and solutions for piping systems (piping systerm): leak solutions, measurement solutions, industrial valve solutions.

As for valves, we not only provide products, but also provide valve repair services.

+ Quality and variety of products.

+ Reasonable cost in accordance with the application and customer finance.

+ Skilled technical team from power plant.

+ More than 10 years of experience in Valves and industrial equipment.

Contact for consultation and quote:

Phone number: 84-28-35178080

Email: sales@saigonservice.vn

OUR PARTNERS AND CUSTOMERS
Về đầu trang